دکتری که در استانبول بکارت می دوزد

دوخت پرده بکارت دائمی بخیه زدن پرده بکارت به روش فلپ (دائمی) جراحی ترجیح داده می شود که بافت باقیمانده پرده بکارت به اندازه کافی در ورودی واژن وجود نداشته باشد. 20 دقیقه طول میکشه.. تکه های بافت برداشته شده پس از کاشت با رگه ها و خون تغذیه می شوند و می توانند حیات خود را حفظ کنند. پس از 45 روز بهبودی، پرده بکارت جدید تشکیل می شود. این فرآیند پرده بکارت دائمی نامیده می شود. دوخت پرده بکارت موقت افرادی که کمتر از 1 ماه رابطه جنسی داشته اند ترجیح می دهند. زیرا در ترمیم موقت، باریک شدن ناحیه ای با بخیه های خود ذوب برای ایجاد خونریزی پرده بکارت (شب اول) به ورودی واژن انجام می شود. 2 هفته طول می کشد تا بخیه ها کاملا حل شوند. هنگامی که بخیه ها حل می شوند، ورودی واژن بازسازی می شود. بنابراین در کاشت موقت پرده بکارت باید در عرض 10-7 روز نزدیکی انجام شود. به عبارت دیگر، تعمیر کوتاه مدت و موقت است. 20 دقیقه طول می کشد

Telefon
Instagram