جراحی باکره در استانبول

پرده بکارت معاینه افرادی که به ما مراجعه می کنند ابتدا توسط متخصص زنان انجام می شود. اگر پرده بکارت آسیب دیده باشد و شخص آن را درخواست کند، پرده بکارت دوخته می شود. پرده بکارت را می توان به دو روش بخیه زدن پرده بکارت موقت و بخیه پرده بکارت دائم بسته به نقص و درخواست فرد بخیه زد. در طول بخیه زدن پرده بکارت موقت، این فرآیند با دوختن پرده بکارت 2 تا 6 روز قبل از ازدواج یا مقاربت کامل می شود. در بخیه پرده بکارت دائمی، یعنی روش فلپ، پرده بکارت جدید با بافت های برداشته شده از دیواره واژن فرد ساخته می شود. بخیه زدن پرده بکارت یک روش درمانی راحت و ایمن است که با استفاده از بی حسی موضعی صرف نظر از موقت یا دائمی بودن آن انجام می شود. پس از انجام این عمل که در مجموع 15 تا 20 دقیقه طول می کشد، افراد می توانند زندگی روزمره خود را از همان جایی که متوقف کرده اند ادامه دهند. با ایجاد پرده بکارت به هر دو روش، 100% خونریزی بعد از اولین رابطه جنسی فرد رخ می دهد

Telefon
Instagram