سفید کردن دستگاه تناسلی با لیزر

کاربرد لیزر برای سفید کردن ناحیه تناسلی قبل از انجام لیزر بلیچینگ ناحیه تناسلی، بی حس کننده موضعی روی ناحیه تیره شده اعمال می شود. پس از اثر بی حسی موضعی، پرتو لیزر با پروب مخصوص لیزر دی اکسید کربن فرکشنال که برای سفید کردن استفاده می شود به مناطق تیره منتقل می شود. به این ترتیب قسمت بالایی پوست که اپیدرم نام دارد کنده می شود. با این حال، از آنجایی که سلول هایی که باعث تیرگی می شوند نیز از بین می روند، پس از لایه برداری پوست، پوست روشن تر و روشن تر ظاهر می شود. برنامه تقریباً در 20-25 دقیقه تکمیل می شود. سفید کردن ناحیه تناسلی با لیزر که عموما به صورت یک جلسه انجام می شود در افراد مختلف متفاوت است. تکرار درمان با توجه به آسیب ناحیه ای که باید اعمال شود و روند بهبودی شما متفاوت است و در طی کنترل های پزشک تصمیم گیری می شود.

Telefon
Instagram