ANESTEZİ İLE KÜRTAJ İSTANBUL

Kürtaj genel anestezi ya da lokal anestezi ile yapılabilir. Lokal anestezi uygulandığında rahim ağzının her iki yanına ilaç enjekte edilir. Bu anestezi sadece rahim ağzı özel bujiler ile dilate edilirken duyulan ağrıyı giderdiğinden, lokal anestezi ile yapılan işlemlerde acı duyulabilir.
Kürtaj kadınlar için psikolojik olarak yıpratıcı olabilmektedir. Ancak fizyolojik açıdan ağrısız ve konforlu şartlar altında gerçekleştirilebilen bir işlemdir ve bu sürecin daha fazla yıpratıcı olmaması sağlanır.
Ağrısız kürtaj için 2 yöntem vardır.

• Lokal anestezi ile kürtaj (alttan uyuşturma)

• Genel anestezi ile kürtaj (uyuyarak)

Klinik pratikte en çok tercih edilen yöntem genel anestezi ile kürtaj yöntemidir. Çünkü genel anestezi ile yapılan kürtajda hasta kesinlikle acı hissetmez. Ama lokal anestezi ile kürtajda kazıma işlemi sırasında hasta ağrı hisseder.

Kürtajda genel anesteziyi anestezi doktorları yapar. Kürtajda yapılan genel anesteziye sedasyon denir. Yani hasta derin uyku haline geçer. Ama nefes alıp vermeye devam eder, büyük ameliyatlarda yapılan genel anestezide ise hasta entübe edilir. Sedasyon ile genel anestezi arasındaki fark budur.
anestezi altında vakum kürtaj yapılma yöntemi; kürtaj olmak isteyen kişi en az 4 veya 6 saat aç ve su içmeden yani oruç tutar gibi gelmelidir. Kürtaj öncesi tuvalete giderek idrar torbasını boşaltır.

Hasta jinekolojik masaya alınır. Uygun steril koşullar sağlanır. Genel anestezi uygulanacaksa kol veya el üzerinden damar yolu açılır. 

Komplikasyon risklerinin az olması ile birlikte iyileşme süresinin de kısa olması, lokal anestezi ile kürtaj ya da genel anesteziyle kürtaj yöntemleri arasında bu tekniğin diğerlerinden daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyor. İyileşme süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve aynı zamanda işlemin ardından bir süre kanama olması beklenen bir durumdur.

Kürtaj mutlaka steril şartlarda yapılır. Anesteziden sonra vajina ve rahim ağzı dezenfekte edilir.

Muayenehane İletişim
Siz Değerli Hastalarımızı Kliniğimize bekleriz.

Telefon
Instagram