EŞ İZNİ OLMADAN çocuk aldırma

BABA ONAYI VE KÜRTAJ

KOCA İZNİ OLMADAN bebek aldırma

Hamile olduğunu öğrenen bir çok kadının ilk aklına  gelen ve çok merak ettiği  sorular ; baba onayı olmadan kürtaj yapılır mı? Koca izni ve onayı yoksa kürtaj yapabilir miyim ? EŞ rızası olmadan kürtaj yapan yerler var mi ?

Türkiye de her gün yüzlerce kadın isteğe bağlı gebelik sonlandırma yapmaktadır.  Hastanelerde, kliniklerde, özel bir çok merkezde çok fazla kürtaj işlemi yapılır.

Bir kadın, eğer evli ise koca (EŞ) onayı olmadan kürtaj yapamaz.


Aşağıdaki iletişim butonlarından 7/24 bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Uygun Fiyatlarla

Kesinlikle Bilgi Gizliliğiniz sağlanmaktadır.

Kürtaj fiyatları ücreti ne kadar?

İstanbul kürtaj fiyatları, kürtaj yapan hastane, poliklinik ve tabip odası asgari ücret tarifesine göre değişiklik gösterirse de asıl kürtaj fiyatı belirlenmesi gebeliğin büyüklüğü, tercih edilen anestezi şekli (lokal veya uyutarak anestezi ile), daha önce kürtaj, doğum veya sezaryen olup olmadığı ve müdahaleyi uygulayan doktorun muayenesinin sonucunda bulduğu farklı bulgulara göre değişir.


Kürtaj, Türk Dil Kurumu tarafından “döl yatağının içinin kazınarak alınması” olarak tanımlanmıştır. Kürtaj hakkı, kadınların bedenleri üzerinde söz hakkını yansıtan en temel hak olmakla birlikte, mevzuatımız bakımından bu söz hakkı fiili olarak sınırlandırılmıştır. Kürtaj işleminin usulünün düzenlendiği 2827 sayılı Nüfus Planlaması Kanunu ve 1983 tarihli Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük bu kapsamda temel mevzuat olarak kabul edilmektedir.

Nüfus Planlaması Kanunu uyarınca, kürtaj hakkının kullanımında bazı sınırlamalar söz konusudur. Bu kanun uyarınca, gebe olan kadının salt isteği sebebiyle gebeliğin onuncu haftasına kadar, gebeliğin işlenen cinsel şiddet kapsamında gerçekleşmesi halinde gebeliğin yirminci haftasının sonuna kadar, gebeliğin devamının gebenin hayatını tehdit ettiği, edeceği veya doğacak çocuğun ağır engellere sahip olması veya derhal gebeye müdahale edilmediğinde gebenin hayati riskinin olduğu/olacağı hallerde her zaman gebelik sonlandırılabilir. Kanun hükmü detaylı olmamakla birlikte yalnızca “eşin rızası” kavramına yer vermiştir. Bu kapsamda yalnızca resmi nikahın bulunduğu eşin rızasının aranacağı açıktır. Fakat kanun hükmünün detaylı olmaması nedeniyle birtakım muğlak alanlar bulunmaktadır. Öncelikle, gebenin kendi bedeni hakkında söz sahibi olmasının “evlilik, nikah” adı altında bir imzaya bağlanmış olması, ataerkil aile yapısının kadının üzerindeki tahakkümünün boyutunu yansıtmaktadır. Kadının kendi bedeni üzerindeki söz hakkını bu denli kısıtlayan düzenleme, Türkiye’nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmektedir.

Kısaca cevaplamak gerekirse, Türk Medeni Kanunu uyarınca evlilik içi gerçekleşen gebelik ve doğumlarda yasal eş baba sayılır ve alınacak her türlü izin, rıza hakkına yasal eş Sahiptir. Bu kapsamda evlilik içinde fakat farklı bir partner ile gerçekleşen gebeliğin sonlandırılması için gereken izin yine yasal eşten alınacaktır.

Hamileliğin 10’uncu haftasına kadar, tıbbi bir sakınca yoksa, istek halinde kürtaj mümkün. Kürtaj, öncelikle annenin rızasına bağlı. Anne çocuksa yine annenin rızasıyla birlikte velisinin izni gerekiyor. Eş izni olmadan kürtajı yapan hekim aleyhine hukuki sorumluluk doğar.

Eş izni olmadan kürtaj yaptırmak isteyen yada gizlice kürtaj yaptırıp istenmeyen bebekten kurtulmayı düşünen birçok kadın oluyor, resmi nikahla evli olupta plan dışı hamileliği yasal süreyi aşırmadan sonlandırmak için kürtaj yasasına göre eş rızası gerekiyor, yani kağıt üzerinde kocanız kimse onun izni ile, imzası ile, yada gelemiyorsa nufus kağıdı fotokopisinin altına yazacağı ” eşimin kürtajına izin veriyorum ” isim soyisim imza şeklindeki evrakı ile gebelik sonlandırılabiliyor.


KOCA İZNİ  OLMADAN KÜRTAJ MÜMKÜN MÜ ?

Peki eş rızası alınmadan kürtaj yapılırsa , kürtajı icra eden doktora ve kürtaj yaptıran kadına TCK ya göre ne cezalar veriliyor ? Sanırım kanun yapıcıların yoğun gündemlerinden dolayı bu detay unutulmuş, ben araştırdığımda eş izni olmadan kürtaj yapan ve yaptıranlara bir ceza verildiği konusundan kanun maddesi bulamadım. Peki cezası yoksa doktorlar neden eş rızası diye tutturuyorlar ve asla koca imzası olmadan kürtaj yapmıyorlar, aslında bence o gruptayım, şimdi size etik kurallar, ahlak gibi basma kalıp sözle söylemeyip işin aslını konuşacağım, hiçbir doktor 3 kuruş kürtaj parası kazanacam diye hastaların kocaları ile başını ağrıttırmak istemez, kayıtlı bir cezası olmasa bile kimliğinizde evli yazıyorsa kendi başınıza eş rızası almadan çocuk aldırmanız mümkün olmaz.

Başka bir erkekten gebe kalan evli kadınlarda bu büyük bir sorun haline geliyor, düşünsenize halihazırda evliliği devam eden ve resmi eşi ile , hatta çocukları ile aynı evi paylaşmakta olan bir kadının bir kaçamak sonucu başka bir erkekten hamile kalması evdeki kocaya nasıl anlatılır ? Gerçekten de bu durumda birçok kadın başvuruyor, ciddi bir çaresizlik ve panik halinde yasa dışı kürtaj yapan yerleri veya merdiven altı kural dışı çocuk aldırabileceği araştırıyorlar, tabiki sağlık bakanlığı denetiminde olmayan ve tıbbi kuralları ve gereklilikleri yerine getirmeyen bu kürtaj merkezlerinde ciddi hayati risk alarak gebelik sonlandırmak zorunda kalıyorlar, gerçi devletin yoğun denetimleri sonucu artık yasa dışı kürtaj yapan yerde kalmadı diyebilirim. Bu duruma nasıl bir çare bulunabilir, resmi eşle aynı evde oturulmuyorsa ve sonuçlanmamışta olsa bir boşanma davası açılmış ise dava dosya fotokopisi ile kürtaj yapılmasında yasal bir sorun olacağını zannetmiyorum, tabiki bu işlemden boşanmakta olan eşinizin haberi olursa sürmekte olan boşanma davasında nafaka ve benzer taleplerinizden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz, onuda hatırlatalım. Boşanma davası açmamışsanız, veya açmak istemiyorsanız, direkt olarak aile mahkemesine başvurarak başka bir erkekten gebe kaldığınızı beyan ederek savcılıoktan kürtaj olmanızla ilgili bir yazı alabilirsiniz, en azından kürtajı yapacak jinekolog o yazıyı dosyanıza koyarak kendini güvende hisseder .

KÜRTAJDA EŞ RIZASI GEREKLİ Mİ?

Yasal olarak evli iseniz mutlaka eşinizin yazılı onayı olmalıdır. İmam nikahı ile yaşıyorsanız 18 yaşını geçmiş olmanız halinde kendi rızanız ile yaptırabilirsiniz.

Yasal olarak evli iseniz mutlaka eşinizin yazılı onayı olmalıdır. İmam nikahı ile yaşıyorsanız 18 yaşını geçmiş olmanız halinde kendi rızanız ile yaptırabilirsiniz. Eşinizden ayrılmış iseniz resmi olarak boşanmış iseniz yine kendi onayınız ve isteğiniz durumunda kürtaj işlemini yaptırabilirsiniz.


Evli kadının kocasından izin alması şart mı?

-Evet. Eş gelemiyorsa, imzalı izin belgesi gerekiyor. Bu belgeyi getirenden (anne) hukuki sorumluluğu kabul ettiğine dair de bir belge alınması da gerekiyor. Eş izni olmadan kürtajı yapan hekim aleyhine hukuki sorumluluk doğar.

Rızası Olmadan Kürtaj

Evli kadının kocasından habersiz bir biçimde hamileliği sonlandırması duygusal güveni sarsan davranışlarda bulunmakla evlilik birliğinin ve müşterek hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılmasına ve duygusal şiddet içeren bir hareket ve davranış olduğundan dolayı boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Eşin Rızası Olmadan Kürtaj

Evlilik birliği içerisinde kadının kocasının müşterek çocuğuna hamile kalması durumunda hem kocaya hem de kadına sorumluluklar yüklenir. Eşlerin  hamilelik sürecinde yanında olması, eşiyle ilgilenmesi, tedavi ve doğum sürecinde eşine yardımcı olmak zorundadır.

Eşin Rızası Olmadan Kürtaj

Evli kadının kocasından habersiz bir biçimde hamileliği sonlandırması duygusal güveni sarsan davranışlarda bulunmakla evlilik birliğinin ve müşterek hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılmasına ve duygusal şiddet içeren bir hareket ve davranış olduğundan dolayı boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Hamileliğin Sonlandırılması Hakkında Kanun Maddesi

Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesiyle ilgili Tüzüğe göre on haftayı doldurmayan gebeliklerde veya hamileliklerde yapılacak olan rahim tahliyesinde, hamile kadın eğer evli ise kocasından izin belgesi alması gerekir maddesi bulunmaktadır.

Boşanma Davasında Kadın Hamile İse – Hamileyim Boşanmak İstiyorum:

Kadının hamilelik süreci hakkında eşine bilgi vermesi, çocuğun sağlık dünyaya gelmesi için yapılması gerekenleri yapması veya hamileliği sonlandırmak istiyorsa bile kocasına danışarak rızasını alması gerekiyor.

Yargıtay örnek karar “yapılan araştırma, soruşturma ve toplanan kanıtlardan davalı eşin evlilik birliğinin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındığı, çocuğunu kocasının rızası ve haberi olmadan, herhangi bir tıbbi mecburiyet olmadığı halde hamileliğe son verdiği ve kocasını ortak çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda karı koca arasında ortak yaşamın temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Hadiselerin akışı karşısında davacı koca boşanma davası açmakta haklıdır.

Mevcut şartlar altında karı kocanın beraber yaşamaya zorlamanın bundan böyle hukuken mümkün olmamasına rağmen boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz nedenle ile davanın reddi doğru bulunmamıştır”.

Hamileliği sonlandırma da tıbbi mecburiyet var ise kusur söz konusu olmaz.

Bir diğer örnek karar ” davacı kadının tıbbi mecburiyeti olmadığı halde davalı kocasının rızası ve haberi olmadan gebeliğini sonlandırmasına karşılık; davalı kocanın da, kadına ve kadının ailesine devamlı olarak hakaret ettiği ve ailesini istemediğini söylediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda karı koca arasında müşterek yaşamın temelinden sarsacak derecede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir”.


Aşağıdaki iletişim butonlarından 7/24 bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Uygun Fiyatlarla

Kesinlikle Bilgi Gizliliğiniz sağlanmaktadır.

Kürtaj fiyatları ücreti ne kadar?

İstanbul kürtaj fiyatları, kürtaj yapan hastane, poliklinik ve tabip odası asgari ücret tarifesine göre değişiklik gösterirse de asıl kürtaj fiyatı belirlenmesi gebeliğin büyüklüğü, tercih edilen anestezi şekli (lokal veya uyutarak anestezi ile), daha önce kürtaj, doğum veya sezaryen olup olmadığı ve müdahaleyi uygulayan doktorun muayenesinin sonucunda bulduğu farklı bulgulara göre değişir.

Kürtaj ile ilgili bilgi almak ister misiniz ?

Op.Dr. Nuh GÜMÜŞTEKİN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Telefon
Instagram