YASAL KÜRTAJ SÜRESİ / HAFTASI
KÜRTAJ PROSEDÜRÜ

Türkiye’de kürtaj işlemi  yasaldır. 1983 yılında yürürlüğe giren 2827 No’lu Nüfus Planlaması Yasası, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana uygulanan kürtaj  operasyonu üzerindeki yasal engeli kaldırdı. Kanun , 10 haftaya kadar olan gebeliklerin isteğe bağlı olarak kürtajla sonlandırılmasına izin vermektedir.

18 yaş altı yani reşit olmamış bir kadının kürtaj yaptırabilmesi için ailesinden yazılı bir şekilde izin alması gerekmektedir. 18 yaş altı bir kadının evli olsa bile ailesinden izin alınır aynı zamanda evli olduğu için eşinden de izin alınır. Aksi durumda 18 yaş altı kadınlar kürtaj yaptıramazlar.
Fakat 15 yaşın altına olan kadınlar için kürtajın yasal boyutu çok daha farklı! Bu durumda kürtaj talebinin adli mercilere bildirilmesi gerekiyor. Adli merciler tarafından durumun değerlendirilmesinin ardından verilen kararlar neticesinde kürtaj ile ilgili bir işlem gerçekleştirilebilir.

Ayrıca kürtajın yasal boyutu incelendiğinde 18 yaşından büyük olan ve evli olmayan kadınların kendi beyanlarının kürtaj için yeterli olduğu göze çarpıyor. 18 yaşından büyük olan ve evli olan kadınların kürtaj yaptırabilmesi için eşlerinin de kürtaja izin vermiş olması gerekiyor.
10 haftadan büyük gebeliği olanlar onay verseler dahi yasal olmadığı için ülkemizde kürtaj işlemleri yapılamaz. 10 haftadan büyük gebeliklerde ancak bebekte ciddi bir doğumsal özür varlığında veya anne hayatını tehlikeye sokacak ciddi bir hastalık varlığında kurul kararı ile gebelik sonlandırılabilir.

Küçük bir operasyon olan kürtaj sonrasında 1 saat sonra taburcu olabilirsiniz. Ortalama 1 hafta kadar kanamanız olur ve bu kanama giderek azalır. Kanama bittikten sonra rahim içerisinde bir şey kalmadığını teyid etmek için ultrason ile görüntüleme yapılır.

Kürtaj lisanslı özel hastane-kliniklerde ve devlet hastanelerinde yapılır. Bu sağlık kuruluşlarının tam teşekküllü ve hijyen bakımından temiz olmaları, modern tıbbi cihazlar kullanmaları önemlidir. İşlem genellikle uzman-tecrübeli jinekolog cerrahlar tarafından gerçekleştirilir.
Kürtaj işlem günümüzde sıklıkla vakum yöntemi ile yapılır. Plastik enjektör ve ince plastik boru şeklinde kanül denilen aletlerden oluşan sistem sayesinde gebelik vakum ile emilerek çekilir ve alınır. Bu yöntem hem kolay hem daha az risklidir ve daha az ağrılıdır.

Telefon
Instagram